Skip to main content

For the full experience please download a modern browser. Click here to find a modern browser or discuss with your IT department.

Ko e Nāunau Malu’i (PPE): Guidance for NGO community workers (Tongan)

‘Oku fakataumu’a ‘a e tohi fakahinohino’ ni, kiate kinautolu ‘oku ‘i he ngaahi potungāue tāutaha, ‘o ‘ikai te nau ‘i he malumalu ‘o e Pule’anga’, pea ‘oku nau tokoni’i ‘a e kakai ‘i honau ngaahi ‘api takitaha ‘a ia kuo osi fale’i ke nau ngāue’aki ‘a e naunau malu’i (PPE) mei he’enau ngaahi ngāue’anga.