Te Pou offices are open across the country. In Auckland there are restrictions in place, and the ability to permit visitors is limited. We encourage you to contact our team by email or phone in the first instance - see our staff contact page for details. Stay safe everyone.

Te Pou offices are open across the country. In Auckland there are restrictions in place, and the ability to permit visitors is limited. We encourage you to contact our team by email or phone in the first instance - see our staff contact page for details. Stay safe everyone.

Meatotino mo le puipuiga o le tino (PPE): Guidance for NGO community workers (Samoan)

Publication date: 28 August 2020

O lenei oloa e patino lava i tagata o faalapotopotoga tuma’oti (NGOs) e fesoasoani i tagata i o latou aiga ma ua fautuaina e a latou fale faigaluega ina ia fa’aaogā meatotino mo le puipuiga o le tino (PPE).